Velkommen til Hoven Jagtforening

kisspng-clip-art-drawing-pin-openclipart-free-content-port-push-clip-transparent-amp-png-clipart-free-downl-5ca949a8d9f2c9.0599358715545983128927.png OPSLAGSTAVLEN

Vildtfrø 200 kr. pr portion - husk at bestille senest 1. april 2021!
For bestilling og  spørgsmål kontakt:
Knud Jørgen Jespersen på mobil: 20 68 32 83

Besked fra Hjortelauget:
"Husk at indberette skudt kronvildt til kronvildtlauget"
Kontaktperson: Knud Jørgen Jespersen - mobil: 20683283

Klik på billedlinket og se stærke hjorte fra lauget i år:

shk_logo.jpg

 

kisspng-computer-icons-deviantart-social-media-5b07d5287b48d0.863197501527239976505.pngBESKEDER FRA FORENINGEN

 "Flugtskydning"
Vi skyder hver søndag hele året rundt fr 11.00 til 15.00
Obs.: Nytårsskydning d. 2/1 - 2022. Udvalget er vært for Glögg og æbleskiver.
            

"Fællesjagt for medlemmer d. 20 november 2021 "
Se flere detaljer under  Aktiviteter....

Nyt fra Jægerråd og en opfordring til alle jægere:

"Nu nærmer vi os det tidspunkt hvor vi skal afholde ekstraordinær Jægerrådsmøde den 14 Oktober i Højmark. hvor vi kan indstille op til 2 kandidater til hovedbestyrelsen i DJ og en suppleant.

De andre kommuner i kreds 2 kan også indstille kandidater på deres jægerrådsmøder. Endelig valg sker den 29 november i Idom  ved Holstebro.
Kom og deltag i valget for vedkommende, skal være med til at præge
fremtiden for jægerne.
På jægerråds mødet kan alle deltage i valget hvor i mod på kredsmødet har foreningerne kun en stemme pr. påbegyndt 50 medlemmer.

På kredsmødet skal der også vælges kredsformand som skal være kendt som kandidat senest den 7. november 21 for at han kan vælges i følge vores vedtægter. 

På nuværende tidspunkt er der en i vores kommune som har meddelt at han stiller op til HB. og det er Lars Chr. Rejkjær fra jagtforeningen i Ringkøbing.

MVH. Jægerråds formand Hans Jørn Dahl"

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/