Velkommen til Hoven Jagtforening

kisspng-clip-art-drawing-pin-openclipart-free-content-port-push-clip-transparent-amp-png-clipart-free-downl-5ca949a8d9f2c9.0599358715545983128927.png OPSLAGSTAVLEN

Covid 19 håndtering af mink:
Se mere under aktiviteter eller klik HER

Fra Danmarks jægerforbunds nyhedsarkiv:
Fokus på hinder og kalve.... klik HER

Besked fra Hjortelauget:
"Husk at indberette skudt kronvildt til kronvildtlauget"
Kontaktperson: Knud Jørgen Jespersen - mobil: 20683283

Klik på billedlinket og se stærke hjorte fra lauget i år:

shk_logo.jpg

 

kisspng-computer-icons-deviantart-social-media-5b07d5287b48d0.863197501527239976505.pngBESKEDER FRA FORENINGEN

HUSK: Grundet Covid 19, følger vil altid op på situationen og finder vi det i Bestyrelsen Hoven Jagtforening, ikke forsvarligt af afholde et arrangement, forbeholder vi os retten til at aflyse... Følg godt med her og på Facebook!

"Generalforsamling2021 "  UDSAT!
 Når det igen er muligt at afholde generalforsamling forsvarligt og efter myndighedernes foreskrifter i 2021, indkaldes til udsat ordinær generalforsamling.
Se mere under fanen:  Foreningen - Generalforsamling.

"Fællesjagt for medlemmer d. 21 november 2021 "
Se flere detaljer under  Aktiviteter....

Årsmøde i Jægerrådet 2021
Den: 02-02-2021 kl. 19.00 afholdes der Jægerrådsmøde i Højmark.
Adresse og dagsorden kommer senere......

Kredsmøde i Kreds 2 -  Den: 10-03-2021 om aftenen
Husk: Sæt X  i kalenderen

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/