Privatlivspolitik

Introduktion
I Hoven Jagtforening passer vi godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler og lovgivning.

Hoven Jagtforening er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler. Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger, kan ske til formanden på mail ntvt@email.dk eller på tlf. 61 38 66 93

Persondata Generelt
Persondata er alle de informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside og Facebookside indsamler og behandler vi sådanne informationer. Det sker f.eks. når du tilgår indhold, når du udfylder formularer via hjemmesiden.

Indsamling og brug af personoplysninger - samt formål hermed

Vi indsamler følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger om jagttegn. Hvis du har behov for en kopi af det materiale, som vi har liggende, kan du henvende dig til os og få en kopi. Eventuelle papirarkiver vil du kunne se hos os, og du kan naturligvis få lov at tage kopi heraf. Vores arkiv på dig slettes, hvis du anmoder herom, såfremt at dit medlemskab måtte ophøre. Du kan til enhver tid få bekræftet, at vores materiale på dig er slettet.

Sikkerhed
Vi har passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysninger. Alt elektronisk materiale er beskyttet af password, og kan således ikke tilgås af uvedkommende. Fysiske arkiver er opbevaret på et aflåst kontor. Det materiale og de informationer, som du har liggende hos os, vil være omfattet af tavshedspligt. Materiale vil kun blive udleveret til andre, hvis du har anmodet os herom eller efter nærmere aftale med dig

Periode for opbevaring
Vi opbevarer dine oplysningerne i det tidsrum, der er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider). Når du besøger tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Ændringer i vores politik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik hvis der sker væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller nye forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående ellers betragtes dette som accept ved indmelding.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/