Generalforsamling og referater

Generalforsamling

UDSAT! Generalforsamlingen er udsat indtil myndighederne gør det muligt
at afholde den efter forsvarlige foreskrifter. Vi håber at se mange til vores

udskudte ordinære generalforsamling - senere på året.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hoven Jagtforening i februar måned hvert år.
Nedenfor finder du altid den nyeste dagsorden

Dagsorden for Generalforsamling 01-02-2020 :

 01. Valg af dirigent.
02. Valg af stemmetællere.
03. Beretning v/Verner Thomsen
04. Regnskab for 2020 v/Helge Bertelsen
05. Regnskab for flugtskydning 2020 v/Birgit Jespersen
06. Indkomne forslag.
07. Valg af bestyrelse og suppleanter:

        På valg til bestyrelsen:
        På Valg som suppleanter:

08. Valg til flugtskydningsudvalget:
        På Valg til udvalget:
        På valg som suppleant:

09. Valg af revisor:         På valg:
10. Eventuelt.
a) Overrækkelse af pokal for årets buk 2020.
b) Overrækkelse af kragepokal. Præmie for flest afleverede ben.
c) Lodtrækning om præmie blandt de medbragte danske hjorte fra 2020.
d) Lodtrækning om præmie blandt de medbragte danske bukke fra 2020.

 Foreningen er vært ved et kaffebord ca. 21.30

Med venlig hilsen   Bestyrelsen

Referater og programmer fra vore møder

PROGRAMMER FRA FORGANGENDE ÅR: 2020
Ønskes referat fra vore møder, generalforsamling eller en dagsorden fra vore tidligere generalforsamlinger - kontakt da formand: Verner Thomsen - tlf.: 61 38 66 96

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/