Generalforsamling og referater

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hoven Jagtforening i februar måned hvert år.
Nedenfor finder du altid den nyeste dagsorden

Dagsorden for Generalforsamling 03-02-2020 :

 01. Valg af dirigent.
02. Valg af stemmetællere.
03. Beretning v/Verner Thomsen
04. Regnskab for 2019 v/Helge Bertelsen
05. Regnskab for flugtskydning 2019 v/Birgit Jespersen
06. Indkomne forslag.
07. Valg af bestyrelse og suppleanter:

        På valg til bestyrelsen: Kim Bjerre
                                                      Bent Jensen
                                                      Peter Skade
        På Valg som suppleanter: Per Urbak og Hans Petur

08. Valg til flugtskydningsudvalget:
        På Valg til udvalget: Jeanet Fraser og Henrik Haar
                                                Jette Harboe – udtræder.
        På valg som suppleant: Anders Mattrup

09. Valg af revisor:         På valg: Hans Johnsen
10. Eventuelt.
a) Overrækkelse af pokal for årets buk 2019.
b) Overrækkelse af kragepokal. Præmie for flest afleverede ben.
c) Lodtrækning om præmie blandt de medbragte danske hjorte fra 2019.
d) Lodtrækning om præmie blandt de medbragte danske bukke fra 2019.

 Foreningen er vært ved et kaffebord ca. 21.30

Med venlig hilsen   Bestyrelsen

Referater fra vore møder

Ønskes referat fra vore møder, generalforsamling eller en dagsorden fra vore tidligere generalforsamlinger - kontakt da formand: Verner Thomsen - tlf.: 61 38 66 96

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/