Generalforsamling og referater

Generalforsamling - OBS: Husk coronapas eller en negativ coronatest

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hoven Jagtforening i februar måned hvert år.
Nedenfor finder du altid den nyeste dagsorden - Indkomne forslag skal være os i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen på:  ntvt@email.dk

Dagsorden for  Generalforsamling 07-02-2022  kl. 19.30:

 01. Valg af dirigent.
02. Valg af stemmetællere.
03. Beretning v/Verner Thomsen
04. Regnskab for 2021 v/Helge Bertelsen
05. Regnskab for flugtskydning 2021 v/Birgit Jespersen
06. Indkomne forslag.
07. Valg af bestyrelse og suppleanter:

        På valg til bestyrelsen: Kim Bjerre
                                                       Bent Jensen
                                                       Peter Skade                                                                                                

        På Valg som suppleanter: Per Urbak og Torben Iversen(ønsker ikke genvalg)

08. Valg til flugtskydningsudvalget:
        På Valg til udvalget: Henrik Haahr, Brian Nielsen, Jeanet Knak Fraser(ønsker ikke genvalg) & Torben Iversen(ønsker ikke genvalg)
        På valg som suppleant:  Martin Jansen

09. Valg af revisor:        
        På valg: Hans Johnsen
10. Eventuelt.
a) Overrækkelse af pokal for årets buk 2021.
b) Overrækkelse af kragepokal. Præmie for flest afleverede ben.
c) Lodtrækning om præmie blandt de medbragte danske hjorte fra 2021.
d) Lodtrækning om præmie blandt de medbragte danske bukke fra 2021.

 Foreningen er vært ved et kaffebord ca. 21.30

Med venlig hilsen   Bestyrelsen

Referater og programmer fra vore møder

PROGRAMMER FRA FORGANGENDE ÅR: 2020
Ønskes referat fra vore møder, generalforsamling eller en dagsorden fra vore tidligere generalforsamlinger - kontakt da formand: Verner Thomsen - tlf.: 61 38 66 96

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/