Flugtskydningsudvalget

Formand: Klaus Gammelgård - 2728 5355 - klaus.gammelgaard@hotmail.com
Næstformand:  Brian Nielsen - 4088 1093 - BrianNielsen48@gmail.com
Webmaster: Jeanet Fraser - 3110 2721 - jeanet.fraser@hotmail.com
Kasser: Birgit Jespersen - 2243 4714 - birgit_jespersen@hotmail.com
Udvalgs medlem: Henrik Haahr - 61993220 - henrik-haahr@hotmail.com
Udvalgs medlem: Torben Iversen - 30116658 - t.iversen@jubii.dk

Suppleant: Anders Mattrup - 22939791 - mail@andersmattrup.dk

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/