HOVEN JAGFORENINGS ÅRSHJUL FOR 2021/2022

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES - GRUNDET CORONA!
JANUAR:  AFLYST GRUNDET CORONA
Den 2/1  2022. Nytårsskydning fra 11.00 – 16.00. Udvalget er vært med gløgg og æbleskiver.
 
FLUGTSKYDNING: Hver søndag hele året rundt fra 11.00 – 15.00. Ret til ændringer forbeholdes. 
                                          Eventuelle ændringer vil kunne ses på Facebook og vores hjemmeside.
                                          

JAGTGUDSTJENSTE: i Hoven kirke   AFLYST!!!!!

GENERALFORSAMLING: Den 07-02 2022 kl. 19.30 på Hjemmeværnsgården.
                                                       Dagsorden ifølge vedtægterne.
                                                       Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 8 dage før.
                                                       Vi kårer årets danske buk 2021 og årets danske hjort.

ARBEJDSDAG: 30/4 - 2022 - Vi starter med rundstykker kl. 9.00 og slutter dagen af med spisning kl. 17.00

PINSESKYDNING:  5/6 - 2022 Der vil blive serveret glögg og æbleskiver, da vi blev snydt først på året.

GRILAFTEN FOR MEDLLEMMER & DERES FAMILIE PÅ GÅRDEN: Den 1 juli 2022 -
                                           Banen åbner kl. 17.00 og grillen er klar kl. 18.00
                                           Du skal kun huske kød og højt humør. Vi sørger for tilbehør og drikkevarer kan købes på dagen.

LOKAL POKALSKYDNING: 26/8 2022 - Vi starter kl. 17.00. Sidste indtegning kl. 19.00.
                                                          Vi skyder i Mester, A og B rækken og dystes desuden om de to Doublepokaler - samt Safari pokalen.
                                                         Foreningen er vært for et traktement kl. 19.00                                        

FÆLLESJAGT: Dato på vej!!! - Mød i god tid og bliv skrevet ind og aflever ben gæt. Parole kl. 8.15

 

FØLG MED HER.... VI OPDATERER HVIS DER KOMMER YDERLIGERE TILTAG END ANFØRT I ÅRSHJULET
 
SE TIDLIGERE ÅRSHJUL HER:  2020

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/