HOVEN JAGFORENINGS ÅRSHJUL FOR 2021

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES - GRUNDET CORONA!
JANUAR:  Den 3. Nytårsskydning fra 11.00 – 16.00. Udvalget er vært med gløgg og æbleskiver.
 
FLUGTSKYDNING: Alle søndage i 2021 fra 11.00 – 15.00.
                                          Ret til ændringer forbeholdes. 
                                          Eventuelle ændringer vil kunne ses på Facebook og vores hjemmeside.

JAGTGUDSTJENSTE: i Hoven kirke  d. 26 januar kl. 19.30.    AFLYST grundet forsamlingsforbud!!!!!

GENERALFORSAMLING: UDSAT! Generalforsamlingen er udsat indtil myndighederne gør det muligt
                                                       at afholde den efter forsvarlige foreskrifter.

Den 01.02-2021 kl. 19.30 på Hjemmeværnsgården.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 8 dage før.
 Vi kårer årets danske buk 2020 og årets danske hjort.

LOKAL POKALSKYDNING: DATO ER PÅ VEJ!
                       Fra 11.00 – 16.00. Sidste indtegning kl. 15.00.
                      Vi har grundet stadigt skærpede omstændigheder aflyst vores pokalskydning.
                      Vi vender stærkt tilbage i 2021 med en ny Pokalskydning.

FÆLLESJAGT: Den 21.11 2021 Mød i god tid og bliv skrevet ind og aflever ben gæt. Parole kl. 8.15

 

FØLG MED HER.... VI OPDATERER HVIS DER KOMMER YDERLIGERE TILTAG END ANFØRT I ÅRSHJULET
 
SE TIDLIGERE ÅRSHJUL HER:  2020

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/