Info fra Sdr. Omme og Hoven kronvildt Laug

Besked fra Hjortelauget:
"Husk at indberette skudt kronvildt til kronvildtlauget"
Kontaktperson: Knud Jørgen Jespersen - mobil: 20683283

Klik på billedlinket og se stærke hjorte fra lauget i år:

shk_logo.jpg

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/