Det sker i Kreds 2

Så  er der dato for Kredsmødet 2023

Tidspunkt: Onsdag den 8. marts kl. 18.00
Lokation: Plexus, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro
Til melding af hensyn til forplejning senest 1 marts. Der åbnes for tilmelding 6. februar. Mere information om mødet findes her:

https://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=28432

Husk medlemskort eller medlemsnummer, hvis du er stemmeberettiget.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være vedtaget på et møde i et jægerråd eller af en lokal jagtforening i jægerrådets område. Alle forslag skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

Dagsorden ifølge vedtægternes §20, stk. 4:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om kredsens virksomhed.
 3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
 4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
 5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
 6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
 7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
 8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
 9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt.

Endelig dagsorden med eventuelle bilag vil fremgå af linkene herover senest 2 uger før årsmødet.

Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i årsmødet og dermed vise din opbakning til kredsens arbejde.

Læs mere om Kreds 2, referater, kontaktinfo og deres arbejde ved at klikke på billedlinket:

kreds 2.PNG

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/