Jægerrådet - Ringkøbing Skjern Kommune

Generalforsamling

  •  Indsender navn: Kim Bjerre
  •  Sted: Højmark Forsamlingshus , Adelvej 45 . 6940 Lem
  •  Start dato/tid: 23-01-2024 19:00:00
  •  Slut dato/tid: 23-01-2024 22:00:00
  •  Kontaktperson: Jægerrådsformand Kim Bjerre
  •  Level: Jægerråd
  •  Jægerråd: 0000100 - Ringkøbing-Skjern Jægerråd
  •  Kreds: Kreds 2

Dagsorden jægerrådsårsmøde i RKSK jægerråd.


1.   Gennemgang af dagsorden
2.   Valg af dirigent
3.   Aflægning af beretning for jægerrådets virke
4.   Valg af formand (ikke i år)
5.   Orientering om bestyrelsens sammensætning.(hvis der er foreninger der ønsker at få en mand i rådet skal de have kandidaten klar til denne aften).
6.   Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (Lars Jensen er på valg til Hb og han motager genvalg)
7.   Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
8.   Indslag fra kredsformand kreds2 samt Hb medlem
9.   indkommende forslag (disse skal være indsendt til formanden senest 3 uger før mødet
10. oplæg ved Jacob Bergman Nielsen Chefkonsulent Natur og vildtpleje DJ
11. eventuelt


Kandidater til hb Skal være formanden skriftlig i hænde senest 3 uger før mødet. Forslag som øskes behandlet skal være formandenden i hænde senest 3 uger før..
Alle som er medlem af en forening under Dj i Ringkøbing - Skjern  er velkommen.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/