Reguleringsjæger - Covid 19 håndtering af mink

"Kære reguleringsjægere

 Fødevarestyrelsen ønsker, at alle regulerede mink skal undersøges for COVID19. Dette skal være med til at sikre, at der ikke står et reservoir i naturen, som senere kan give problemer for folkesundheden. Jeg vil derfor anmode alle om at sikre indsamling af regulerede mink – skudt på jagt eller fanget i fælder.

Det er aftalt med Naturstyrelsen, at deres frysere kan anvendes ved indsamlingen. Fryserne tømmes hver 14. dag og dyrene køres DTU, hvor også andet faldvildt undersøges.

 Håndtering af dyrene:

Ved håndtering af nedlagte rovdyr skal der bæres handsker og dyret lægges i en pose ved at krænge posen over det og den lukkes med en knude (”hundelortemetoden”). Hænderne sprittes af efter håndteringen.

Der er endnu ikke fundet COVID19 i rovvildt – men I er en kostbar ressource. Så hellere sikker…..

Før dyret lægges i fryseren, sættes et mærke på med dato og sted (koordinater eller præcis gadebetegnelse) for nedlæggelsen/fundsted, jægerens navn, tlfnr og e-mail (så resultatet af undersøgelsen kan fremsendes til dig). Mærket sættes fast med en farvet strip på posen.

Pap-mærker og farvet strip er til rådighed ved fryserne på afleveringsstederne efter tirsdag den 17. november, hvor første afhentning finder sted.
Der har været stor opbakning til indsamling af rovvildt i Nordjylland – vi skulle gerne vise at resten af landet også bakker op."

 Er der spørgsmål, så kontakt: Mariann Chriel Specialkonsulent | Arter & Naturbeskyttelse +45 21 57 70 75 | machr@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/