Hagljagt på Lønborg Hede - kun for medlemmer

AFLYST - grundet forlængelse af forsamlingsforbud og derfor kan jagten ikke afholdes!

lØNORG hEDE JAGT.jpg

Lønborg Hede får du en stor og særpræget naturoplevelse og her har du
chancen for at komme på jagt som medlem af Hoven Jagtforening.

Lønborg Hede er er et hedeområde på ca. 350 ha beliggende sydvest for Tarm, som ejes af Naturstyrelsen. Heden er udpeget som habitatområde
og er en del af et større naturområde. Naturstyrelsen inviterer to medlemmer på hagljagt.

Dato for jagten: Torsdag d. 3 december 2020 kl. 9.30

Mødested:  P-pladsen i den nordvestlige ende af Lønborg Hede

Lidt om jagten:  Jagten foregår i et ufremkommeligt terræn uden faste veje. Derfor er det nødvendigt,
at man er godt gående. Der kan stå en del vand og
gummistøvler kan derfor varmt anbefales.
Husk madpakke, samt de varme drikkevarer du har brug for.
Naturstyrelsen vil sørge for en øl/vand og en kage til kaffen.
Frokosten spises i det fri, så det er en god idé at tage en jagtstol eller et siddeunderlag med.

Nyttig info: Gyldigt jagttegn skal vises inden jagten og vi forventer, at du aftager det vildt,
du eventuelt nedlægger.

Priser på vildt inkl. moms
:
Råvildt 30 kr./kg. opbrækket vægt, hare 50 kr./stk., fasan, gråand, krikand, ringdue skovsneppe 20 kr./stk.

NB: Småvildt afregnes kun mod kontanter. Så HUSK en passende mængde småpenge.

Tilmelding sker efter først til mølleprincippet og skal ske til:
Formand Verner Thomsen på tlf.: 61386693  - senest mandag d. 16. november

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/