Fællesjagt for medlemmer

Fællesjagt for jagtforeningens medlemmer i november!

Der sigtes mod, at der hvert år afholdes fællesjagt i Hoven Jagtforening og gentager succesen fra sidst

Dato: 20. november 2021

Mødested: Hjemmeværnsgården, Hulmosevej 8, 6880 Tarm

Mødetid: kl. 8.00 -  16.00
Mød i god tid og få styr på indskrivning til jagt, bengæt og tilmelding til maden efter jagten overstået.

Parole kl. 8.15 præcis!

Dagens menu serveres kl. 17.00 efter dagens jagt.

Dagen er kort, men vi glæder os til, at præsentere de terræner,  som lodsejerne har stillet til rådighed.

20.jpg

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/