HOVEN JAGFORENINGS AKTIVITETER FOR 2022/2023

FLUGTSKYDNING: Hver søndag hele året rundt fra 11.00 – 15.00. Ret til ændringer forbeholdes. 
                                          Eventuelle ændringer vil kunne ses på Facebook og vores hjemmeside.
                                          

JAGTGUDSTJENSTE: 24 Januar 2023 kl. 19.00 i Hoven kirke 

GENERALFORSAMLING: Den 06-02 2023 kl. 19.30 på Hjemmeværnsgården.
                                                       Dagsorden ifølge vedtægterne.
                                                       Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 8 dage før.
                                                       Vi kårer årets danske buk 2022 og årets danske hjort.

 

FØLG MED HER.... VI OPDATERER HVIS DER KOMMER YDERLIGERE TILTAG END ANFØRT I ÅRSHJULET

 

SE TIDLIGERE ÅRSHJUL HER:  2020

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/