Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling > Dagsorden 6.2.2017

Hoven Jagtforening.

Generalforsamling den 6.2.2017. kl 19.30

Dagsorden:

  1. 01.  Valg af dirigent.
  2. 02.  Valg af stemmetællere.
  3. 03.  Beretning v/Verner Thomsen
  4. 04.  Regnskab for 2016 v/Helge Bertelsen

 Regnskab for flugtskydning 2016 v/Birgit Jespersen

  1. 05.  Indkomne forslag.
  2. 06.  Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen:         Verner Thomsen

                                                      Helge Bertelsen

                                                       Kim Bjerre

                                                      Steen Laugesen

På Valg som suppleanter:   Martin Jensen og Knud Jørgen Jespersen

  1. 07.  Valg til flugtskydningsudvalget

På Valg til udvalget:                   Birgit Jespersen

                                                     Martin Jensen

  1. 08.  Valg af revisor:

På valg: Verner Vestergård

  1. 09.  Eventuelt.

a)      Overrækkelse af pokal for årets buk 2016.

b)     Overrækkelse af kragepokal. Præmie for flest afleverede ben.

c)      Lodtrækning om præmie blandt de medbragte danske hjorte fra 2016.

d)     Lodtrækning om præmie blandt de medbragte danske bukke fra 2016.

                                                                    

 Foreningen er vært ved et kaffebord ca. 21.30

Bestyrelsen