Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Flugtskydning

 

Flugtskydning:

Se "Årshjul og Facebook" for yderligere information omkring mulighed for flugtskydning.

Se ligeledes opdatering omkring datoer og tidspunkt på hjemmeidens forside.

 

Flugtskydningsudvalgets medlemmer kan findes under menupunkt:

Om foreningen → Bestyrelser og Udvalg → Flugtskydnings udvalget