Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Fællesjagt

Fællesjagt for jagtforeningens medlemmer:

Der sigtes mod at der hvert år afholdes fællesjagt i Hoven Jagtforening.

Mødested: Hjemmeværnsgården.

Parole kl. 8.15. Mød i god tid og få styr på indskrivning til jagt, bengæt og tilmelding til maden efter jagten overstået.

Dagen er kort og vi glæder os til, at præsenterer de terræner som lodsejerne har stillet til rådighed.

 

Dato for arrangementet fremgår i Årshjulet, der findes via menu punkterne til venstre:

Årshjul→ Årshjul 20xx