Du er her. #1 - Foreningswebsite > Årshjul > Årshjul 2020

Aktiviteter i 2020


Januar:  Den 5. Nytårsskydning fra 11.00 – 16.00. Udvalget er vært med gløgg og æbleskiver.


Flugtskydning: Alle søndage i 2020 fra 11.00 – 15.00.
                                 Ret til ændringer forbeholdes.
                                 Eventuelle ændringer vil kunne ses på Facebook og vores hjemmeside.


Jagtgudstjeneste i Hoven kirke  d. 28 januar kl. 19.30.


Generalforsamling: Den 03.02-2020 kl. 19.30 på Hjemmeværnsgården.
                                           Dagsorden ifølge vedtægterne.
                                           Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 8 dage før.
                                           Vi kårer årets danske buk 2019 og årets danske hjort.


AFLYST!!: Lokal pokalskydning: Den 31.5 Fra 11.00 – 16.00. Sidste indtegning kl. 15.00.

                        Vi har grundet stadigt skærpede omstændigheder aflyst vores pokalskydning. Vi  
                        vender stærkt tilbage i 2021 med en ny Pokalskydning.

Fællesjagt: Den 14.11 2020 Mød i god tid og bliv skrevet ind og aflever ben gæt. Parole kl. 8.15.