Du er her. #1 - Foreningswebsite > Årshjul > Årshjul 2016


Årshjul Hoven Jagtforening 2016

Januar:  Den 3. fra 13.00 – 16.00. Nytårsskydning. Der serveres gløgg og æbleskiver.

Februar:            Den 1. kl. 19.30. Generalforsamling på hjemmeværnsgården. Dagsorden iflg. vedtægterne. Vi kårer årets buk 2015 blandt de medbragte danske bukke og årets danske hjort.

Marts:   Den 6 – 13 – 20. Flugtskydning fra kl. 13.00 – 16.00.

               Den 28. Starter mandags skydningerne.

               Den 20. på den sidste søndagsskydning vil Helge røge ørreder!                                                                                                                             

April       Den 4 – 11 – 18 - 25. Flugtskydning fra kl. 19.00 – 21.30.

Maj:       Den 2 – 9 – 16 – 23 - 30. Flugtskydning fra kl. 19.00 – 21.30.

Den 16. Bukkepral. Foreningen er vært med rundstykker og kaffe fra 9.00 – 12.00. Medbring din nyskudte buk.

Juni:       Den 6 – 13 – 20 – 27. Flugtskydning fra kl. 19.00 – 21.30.

Den 25. Egvad skydning. Banen som afholder skydningen, er endnu ikke på plads. Vil komme på hjemmesiden.   

Juli:        Den 4 – 11 – 18 – 25. Flugtskydning fra kl. 19.00 – 21.30.

               Den 1 . Grillaften for hele familien. Grillen er varm til kl. 18.30. Flugtskydningsbanen er åben.

August:  Den 1 – 8 – 15 – 22 - 29. Flugtskydning fra 19.00 – 21.30. Pokalskydning afholdes på sidste skydedag              den 29. Banen åben kl.17.00 – 21.oo. Sidste indtegning kl. 20.00.                                     

November:       Den 19. Fællesjagt. Mødested hjemmeværnsgården. Parole kl. 8.15. Mødt i god tid og få indskrivning til jagt, bengæt og tilmelding til den store bøf efter jagten overstået. Dagen er kort og vi glæder os til, at præsenterer de terræner som lodsejerne har stillet til rådighed.

Vildtfrø: Bestilling ved generalforsamlingen. Betaling senest 1.3. Pris pr. bestilling 150.oo kr. Afhentning 1.5. Henvendelse til Søren Gylling 25680129